Voorwaarden

Regiokracht doet mee aan het maatschappelijk en economisch verkeer op basis van de volgende voorwaarden.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Regiokracht voorzover deze door door Regiokracht zijn gemaakt en niet aan andere toebehoren en door anderen ter beschikking zijn gesteld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Regiokracht is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren. Het concept waarbij voordeel, bijvoorbeeld korting, wordt verleent aan deelnemende particulieren en bedrijven binnen een regionaal netwerk is uitgewerkt door Regiokracht in een formule met unieke kenmerken. De unieke formule is eigendom van Regiokracht en mag niet worden gekopieerd.

Verwijzing

Regiokracht verwijst enkel naar aanbieders van producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van producten en/of diensten gelden de voorwaarden van de desbetreffende bedrijven, winkels of dienstverleners. Regiokracht verkoopt zelf geen producten. Regiokracht kan niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een product en / of dienst en de prijs die hiervoor betaald is of dient te worden. Regiokracht is niet verantwoordelijk voor de verwijzingen of suggesties die worden verstrekt via de website. Bij aanbiedingen en acties voor elke product of dienst dient de koper zichzelf te wenden tot een deskundige voor professioneel advies om te komen tot een aankoopbeslissing. Op verwijzingen of suggesties door Regiokracht worden zonder voorbehoud geen enkele garantie gegeven.

Klachten

Alleen klachten over Regiokracht of de website van Regiokracht worden behandeld indien deze schriftelijk per e-mail en duidelijk onderbouwd aan Regiokracht zijn doorgegeven. Hierbij dient altijd de volledige naam, adres- en contactgegevens te worden verstrekt. Alle klachten worden in behandeling genomen. Regiokracht bepaald of een klacht onderbouwd of gegrond is en in relatie staat tot de activiteiten van Regiokracht.

Als u als deelnemer of particulier kaarthouder een verwijzing of suggestie aantreft die niet werkt of naar uw inzicht onjuist is dan kunt u deze op dezelfde wijze als een klacht aan Regiokracht kenbaar maken. Regiokracht zal dan in contact treden met het bedrijf of organisatie en de Regiokracht spelregels en voorwaarden bespreken. Regiokracht bepaald of dit aanleiding geeft om tot actie over te gaan waarbij in het uiterste geval de verwijzing of suggestie van de Regiokracht website wordt verwijderd.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Regiokracht niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Regiokracht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gesteld materiaal.

Regiokracht, de medewerkers en de toeleveranciers van Regiokracht zijn niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van informatie op deze website. 

Het verlenen van korting op producten en / of diensten of het geven van een ander voordeel door genoemde bedrijven en organisaties is een verantwoordelijkheid van deze genoemde bedrijven en organisaties.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Regiokracht geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende website.

Recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Regiokracht en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.